Tytuł i promotor

Moja praca magisterska nosi tytuł Juan Perón i jego Argentyna - wizja a rzeczywistość. Została napisana w trakcie 5-letnich studiów historycznych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Adama Kosidło, któremu chciałbym również tą drogą złożyć podziękowania za nieocenioną pomoc i życzliwość.

Prawa autorskie

Wersja obecnie znajdująca się na stronie nie jest wersją finalną, ta pojawi się dopiero za jakiś czas (w kilku formatach, dla wygody czytającego) Przypominam, że praca ta podlega prawu autorskiemu - oczywiście zachęcam do korzystania z niej na wszelkie możliwe sposoby, pod warunkiem podania źródła i udostępnienia zmodyfikowanej wersji.

Praca podlega licencji Creative Commons Creative Commons License. W skrócie oznacza to, że tekst można wykorzystywać w swojej pracy pod warunkiem zachowania informacji o autorze oryginału i rozprowadzania tejże pracy na tej samej licencji.

Praca magisterska

Liczba oznacza datę ostatniej modyfikacji pliku. Tymczasowo umieszczam jedynie plik w formacie PDF, do odczytania w programach Acrobat Reader (Windows, MacOS, Linux) lub Xpdf (Linux, inne uniksy).

Oprogramowanie

Praca ta (i towarzysząca jej witryna) nie mogłyby powstać, gdyby nie możliwości oferowane przez wolne i jednocześnie darmowe oprogramowanie. Oto skrócona lista wykorzystanych przeze mnie programów: